null

Governance

Een goede governance is het halve werk. Dat lijkt soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Immers omstandigheden wijzigen in de tijd en afspraken worden niet of niet altijd volledig nagekomen dan wel anders geïnterpreteerd. Zeker wanneer u als gemeente of woningcorporatie te maken heeft met een groot aantal stakeholders die denken of handelen vanuit verschillende uitgangspunten, gezichtspunten of belangen hebben. Kortom vaak voldoende voedingsbodem voor teleurstellingen en conflicten. En wat dan? Hoe kunnen vaak op het oog uiteenlopende agenda’s toch bij elkaar gebracht worden? 

Het is logisch dat er verschillende zienswijzen zijn. Bij een vluchtige blik lijken deze ook vaak contrair aan elkaar. Ook is het logisch dat er risico’s en aanpassingen bestaam op  oorspronkelijke projectdoelstellingen en -uitgangspunten. Dat is onvermijdelijk, zeker bij projecten of activiteiten met een lange doorlooptijd of met een zekere mate van complexiteit. Of ontwikkelingen en veranderingen waarvan we de uitkomst vaak nog niet volledig kennen. Te denken is aan de veranderingen in het sociaal domein, langdurige (transformatie-) projecten of relaties met verbonden partijen. Het komt er dan op aan dat opdrachtgever en opdrachtnemer tijdig met elkaar schakelen en dat duidelijke zienswijzen en afspraken zijn gemaakt over terugkoppeling, verantwoording en bijstelling van de oorspronkelijke opdracht. Het helpt dan als een gemeente, corporatie en andere samenwerkende partijen haar projectorganisatie en daarbinnen haar governance goed op orde hebben. Een goed begrip van de risico’s – inclusief kansen – is hierbij essentieel. Ik heb  veel ervaring met het analyseren van dergelijke situaties en het inrichten van een dusdanige omgeving die de kans op succes en het voorkomen van problemen zo groot mogelijk maken.

Lees hier mijn publicatie over project control: het onverwachte beheersing

Ik kan een waardevolle bijdrage leveren aan uw vraagstukken gegeven mijn breder ervaring met het begeleiden, onderzoeken en transformeren van complexe projecten zoals:

  • Grote infrastructurele projecten 
  • Samenwerkingsverbanden 
  • Inrichting decentralisaties 
  • Project- en operational audits
  • Onderzoeken in de Jeugdzorg
  • In control vraagstukken 
  • Systemen van kwaliteitsbeheersing  en monitoring 

Neem vrijblijvend contact met me op!

 

Heeft u vragen, opmerkingen of tips voor Toetssteen? Stel ze dan gerust, want uw mening telt! Contact opnemen kunt u doen via onderstaand formulier of via ons telefoonnummer.

Wilt u liever teruggebeld worden? Dat kan uiteraard ook. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen binnen 48 uur telefonisch contact met u op.